Privacyverklaring verloskundige praktijk De Ronding

In deze verklaring geven wij uitleg hoe wij omgaan met verkregen persoonsgegevens. Verloskundige praktijk De Ronding voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening aan jou te waarborgen. We  verwerken deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen.
Verloskundige praktijk De Ronding verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het factureren van onze diensten;
  • Opslag ten behoeve van de uitvoering van de behandelovereenkomst;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie;
  • Indien er geen behandelovereenkomst gesloten is zullen we toestemming vragen voor het opslaan van de persoonsgegevens. 

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid. Of jouw gegevens versleuteld verzonden worden kun je zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk bij ons indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je legitimatie bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Verloskundige praktijk De Ronding zal zo spoedig  mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Bij de vraag tot verwijderen van jouw gegevens willen we je wijzen op de bewaartermijn van 20 jaar voorgeschreven door de WGBO. In dat geval zullen we daarom de gegevens niet wissen maar labelen als “niet actief”. Mogelijk kunnen wij dan niet langer verantwoorde zorg aan jou leveren.

Bewaartermijn en inzage

Zodra je behandelovereenkomst bij ons eindigt dan bewaren wij de gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn, deze is 20 jaar zoals voorgeschreven door de WGBO. Na de wettelijke bewaartermijn labelen we je gegevens als “niet actief”. 
Je hebt het recht op inzage van deze bewaarde gegevens. Zie procedure zoals eerder beschreven bij “recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens”. 

Delen met anderen

Verloskundigen praktijk De Ronding verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, hierover zul je geïnformeerd worden.
Om verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die je aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies, deze worden geplaatst via Google als onderdeel van de analytics-dienst. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Op onze site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten, daar worden ze door Google¹ opgeslagen.
Er worden geen trackingcookies gebruikt.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt via deze website.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2024.

¹ Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Rechten

Alle foto’s en afbeeldingen op deze site vallen onder auteursrechtelijke bescherming. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder vooraf gevraagde toestemming foto’s of afbeeldingen te gebruiken.