Privacyverklaring verloskundige praktijk De Ronding

In deze verklaring geven wij uitleg hoe wij omgaan met verkregen  persoonsgegevens. Verloskundige praktijk De Ronding voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening aan jou te waarborgen. We  verwerken deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Verloskundige praktijk De Ronding verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Opslag ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en publicatie;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid. Of jouw gegevens versleuteld verzonden worden kun je zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk bij ons indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je legitimatie bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Verloskundige praktijk De Ronding zal zo spoedig  mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Bewaartermijn en inzage

Zodra je behandelovereenkomst bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
Je hebt het recht op inzage van deze bewaarde gegevens. Zie procedure zoals eerder beschreven bij “recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens”.

Delen met anderen
Verloskundigen praktijk De Ronding verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies, deze worden geplaatst via Google als onderdeel van de analytics-dienst. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Op onze site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten, daar worden ze door Google¹ opgeslagen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt via deze website.

¹ Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Rechten

Alle foto’s en afbeeldingen op deze site vallen onder auteursrechtelijke bescherming. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder vooraf gevraagde toestemming foto’s of afbeeldingen te gebruiken.