Tevredenheid enquête verloskundige praktijk de Ronding

Na afloop van het kraambed ontvang je van ons per mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Het gaat hierbij om een onderzoek naar tevredenheid. De enquête bestaat uit een aantal onderwerpen; algemeen, zwangerschap, bevalling en kraambed. Tot slot nog een paar informatieve vragen. Naar aanleiding van de resultaten kunnen wij onze zorg op eenzelfde manier voorzetten of verbeteren/aanpassen waar gewenst.

HIP studie

HIP-studie staat voor HPA-screening IPregnancy (in het Nederlands: HPA-screening in de zwangerschap) en is een landelijke studie, gericht op het verbeteren van de kennis en zorg rondom antistoffen tegen bloedplaatjes in de zwangerschap.

TRIDENT studies

TRIDENT-1: NIPT voor hoog-risico zwangeren

Sinds 1 april 2014 is de NIPT beschikbaar voor zwangeren die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met downsyndroom(trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13) hebben of vanwege andere medische redenen (bijvoorbeeld een eerder kind met downsyndroom). In deze proefperiode wordt de NIPT als vervolgonderzoek aangeboden binnen de TRIDENT-1 studie.

TRIDENT-2: NIPT voor alle zwangeren

Sinds 1 april 2017 kunnen ook de zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom kiezen voor NIPT. Dat betekent dat bijna alle zwangere vrouwen die dat wensen de NIPT kunnen laten doen. De NIPT wordt dan binnen de TRIDENT-2 studie aangeboden als eerste test, zonder voorafgaande combinatietest.