Tevredenheid enquête verloskundige praktijk de Ronding

Na afloop van het kraambed ontvang je van ons per mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Het gaat hierbij om een onderzoek naar tevredenheid. De enquête bestaat uit een aantal onderwerpen; algemeen, zwangerschap, bevalling en kraambed. Tot slot nog een paar informatieve vragen. Naar aanleiding van de resultaten kunnen wij onze zorg op eenzelfde manier voorzetten of verbeteren/aanpassen waar gewenst.

IMITAS studie

Sinds 1 september 2021 krijgen zwangeren in Nederland een 13 wekenecho aangeboden. De echo is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie, de IMITAS studie.
Het doel van de IMITAS  studie is om te onderzoeken of de voordelen van de 13 wekenecho opwegen tegen de nadelen ervan.

TRIDENT studies

TRIDENT-1: NIPT voor hoog-risico zwangeren
Vanaf 1 april 2023 is de NIPT onderdeel van het reguliere programma prenatale screening van het RIVM en is de TRIDENT-1 studie afgerond.

Sinds 1 april 2014 is de NIPT in Nederland beschikbaar binnen de TRIDENT-1 studie voor zwangeren die een verhoogde kans hebben op een kind met downsyndroom(trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13) of waarbij er een andere medische reden is om onderzoek te doen naar een trisomie bij het ongeboren kind (bijvoorbeeld een eerder kind met downsyndroom). In deze proefperiode wordt de NIPT als vervolgonderzoek aangeboden binnen de TRIDENT-1 studie.

TRIDENT-2: NIPT voor alle zwangeren
Vanaf 1 april 2023 is de NIPT onderdeel van het reguliere programma prenatale screening van het RIVM en is de TRIDENT-2 studie afgerond.

Sinds 1 april 2017 kunnen ook zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom kiezen voor NIPT binnen de TRIDENT-2 studie. Dat betekent dat bijna alle zwangere vrouwen die dat wensen de NIPT kunnen laten doen.

De TRIDENT-2 studie is een wetenschappelijke implementatiestudie. Dit betekent dat de zwangere alléén kan kiezen voor de NIPT als ze meedoet aan de studie.

TRIDENT 1 is een onderzoek naar de inzet van de NIPT als onderzoek wegens een verhoogd risico op down-, edwards- en patausyndroom. TRIDENT-2 is een vervolg op TRIDENT-1, maar geen vervanging daarvan. TRIDENT-1 en TRIDENT-2 zullen voorlopig naast elkaar bestaan. De resultaten worden na afloop van de studies gebruikt voor advies over de verdere invoering van de NIPT in Nederland.