Jaarlijks op 5 mei het internationale dag van de verloskundige.

Ontzettend trots op ons team van De Ronding en het prachtige werk dat we mogen doen!